כל חוות דעת אמורה להציג את עמדתו של אדם מסוים לגבי נושא ספציפי שעל הפרק. בדרך כלל מדובר על חוות דעת שנכתבת על ידי איש מקצוע, כדי להביע את עמדתו של מומחה ביחס לנושא מסוים. חוות הדעת יכולה להיכתב ביוזמת המומחה עצמו במידה והוא מבקש להביע את דעתו, או על פי הזמנה של גורם חיצוני. המקרים הנפוצים בהם פונים לאיש מקצוע כדי לספק חוות דעת כוללים מפגש עם ועדה ציבורית, בחינת נושא משפטי מסוים וכן הלאה.

חוות דעת של רופא נכתבת מטבע הדברים על ידי רופא מקצועי. חוות דעת רפואית מונה צעדים שאדם צריך לנקוט כדי לשפר את הבריאות שלו. יש מקרים שבהם הרופא המטפל בעצמו כותב את חוות הדעת, לעומת סיטואציות שבהן חוות הדעת נכתבת על ידי רופא אחר ומוגשת כדי לשמוע חוות דעת נוספת.

המאפיין המשותף לכל סוג של חוות דעת צריך להיות רמה גבוהה של אמינות. חוות דעת שנכתבת על ידי רופא חייבת להיות אמינה כדי לאפשר שמירה על המוניטין שלו. מעבר לכך, רופא לא יכול להרשות לעצמו לסכן את המטופל בגלל כתיבת חוות דעת לא מדויקת. מהבחינה הזו יש הבדל משמעותי בין חוות דעת שנכתבת על ידי רופא, לבין חוות דעת שנכתבת על ידי איש מקצוע בתחומים אחרים.

המשמעות המשפטית של חוות דעת

מלבד האמור לעיל, קיימים מקרים שבהם אנשים פרטיים פונים לרופאים כדי לקבל חוות דעת שמוגשת לבית משפט. חוות דעת רפואית משפטית ניתנת לבית המשפט על ידי רופא שנחשב מומחה בתחומו. המומחיות של הרופא אמורה להעניק לחוות הדעת רמה גבוהה של אמינות ולהפוך אותה לראיה או הוכחה.

עד מומחה נשכר לכתיבת חוות דעת משפטית על ידי אחד הצדדים המעורבים במשפט, או על ידי בית המשפט בעצמו. פנייה לרופא על ידי בית המשפט מאפיינת מצבים שבהם לשופט אין את הידע הנדרש על מנת להכריע בסוגיה. עם זאת, גם על השופט מוטלת אחריות לפנות רק לרופא מקצועי ואמין לכתיבת חוות דעת.